Din istoricul Colegiului Tehnic „Petru Maior” din București

Unitatea școlară s-a înființat în anul 1954 ca Școală Profesională a Întreprinderii de Motoare Electrice Bucureşti.

Inițial a fost școală profesională, cu meseriile: electrician, electromecanic, între anii 1953-1955.

  • 1956-1957 a funcționat cu meseriile: electrician, strungar, lăcătuș;
  • 1957-1958 Școala Profesională și de Ucenici, cu meseriile: electromecanic, lăcătuș, strungar;
  • 1958-1959 electrician construcții mașini electrice, strungar, lăcătuș;
  • 1959-1960 electrician, strungar, matrițer, turnător- formator;
  • 1960-1961 presator metale, electrician construcții mașini electrice, turnător- formator, sudor, lăcătuș mecanic montator, strungar metale;
  • 1961-1962 electrician construcții mașini electrice, lăcătuș mecanic montator, strungar metale, electrician instalații lumină și forță, sculer-matrițer, presator metale;
  • 1962-1966 electrician staţii şi relee electrice, electrician instalaţii lumina şi forţă, strungar metale, sculer-matrițer, lăcătuş mecanic montator, presator metale, electrician instalaţii ascensoare, sudor;

Şcoala profesioanlă şi de Ucenici au funcţionat cu aproximativ aceleaşi meserii până în anul 2003. În 1970 a fost construit imobilul actual, fiind alcătuit din trei corpuri, plus cantină şi două internate.

În 1974 a devenit liceu industrial şi a funcţionat până în 1990 cu meseriile: electrician, electromecanic, mecanic maşini şi utilaje, prelucrător prin aşchiere;

În 1989, după evaluarea instituţională a devenit Grupul Şcolar Industrial „Petru Maior” şi între anii 1990- 2000 a funcţionat cu meseriile: programator (analist) – ajutor, electronist montator şi depanator echipamente şi automatizări, electrician montator întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice industriale şi echipamente de automatizări, electromecanic montator întreţinere şi reparaţii maşini şi aparate electrice, lăcătuş construcţii de maşini, prelucrător prin aşchiere, mecanic maşini şi utilaje, filologie-istorie, matematică-fizică, chimie-biologie, limbi străine.

Între anii 1991-1993 a funcţionat Şcoala postliceală – tehnician electrican montator şi întreţinere instalaţii şi echipamente de automatizări. În 2000 este ridicat la rang de Colegiu, prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 5282 din 5.12.2000 şi capătă titulatura: Colegiul Tehnic „Petru Maior”.

Între anii 2000-2005 funcţionează cu meseriile enumerate mai sus pe filiera tehnologică, însă clasele de teoretic răman matematică- informatică, filologie şi ştiinţe sociale; În anul 2003 este înfiinţată Şcoala de Arte şi Meserii, cu următoarele calificări: lucrător în prelucrări la rece, lucrător lăcătuşerie mecanică-structuri, lucrător în mecanica de montaj întreţinere şi reparaţii, lucrător în electrotehnică, strungar, electrician exploatare medie şi joasă tensiune. În 2006 sunt alese meserii noi pentru liceu, precum: tehnician mecatronist şi tehnician ecolog și protecţia calităţii mediului; 2006-2007- tehnician prelucrări mecanice, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, tehnician electrotehnist-nivelul 3- S.A.M.

În anul 2012-2013 se propun noi calificări/specializări la nivel liceal -filiera teoretică – profil real – specializarea Ştiinţe ale naturii, Filiera Tehnologică, Profil Tehnic, Mecanic, Specializarea – Tehnician operator maşini cu comandă numerică, Şcoala profesională – clasa a X-a – calificările Strungar şi Constructor montator de structuri metalice.